Wilco neemt drastisch maatregelen tegen Corona Virus

Beste relaties van Wilco,

In verband met de huidige aangescherpte maatregelen rondom het Corona virus willen we jullie hierbij informeren over de maatregelen welke Wilco voor de komende periode zal nemen.

Productie
Ploegen mogen niet meer aansluitend werken om het fysieke contact tussen medewerkers zoveel mogelijk te voorkomen. Dit betekent dat elke ploeg op de normale tijd zal starten maar een kwartier eerder zal eindigen. Ploegoverdracht zal zoveel mogelijk telefonisch dan wel schriftelijk met een korte memo plaats vinden. Dit in overleg met de direct leidinggevende.

Kantoorpersoneel
Daar waar mogelijk gaan wij thuiswerken faciliteren of medewerkers verdelen over de andere locaties. Een ieder die zijn werkzaamheden ook vanuit huis kan verrichten wordt gevraagd dit de komende periode te doen. Diegene die niet over de mogelijkheden beschikken om thuis te werken worden over de drie vestigingen verdeeld om contactmomenten tot een minimum te beperken. Het betreft hier de afdelingen calculatie, ordermanagement, inkoop, systeembeheer en administratie.

Verkoop
Wij willen externe contacten zoveel mogelijk beperken. De accountmanagers zullen vanaf maandag thuis werken en alleen bij dringende noodzaak op kantoor aanwezig zijn. Het bezoek van klanten voor rondleidingen, perscontroles, bindcontroles ed, zal voor enige tijd worden uitgesteld.

Leveranciers
(Internationale) chauffeurs mogen het pand niet meer betreden en zullen door een interne logistiek medewerker worden opgevangen. Indien niet noodzakelijk worden afspraken met alle overige leveranciers voorlopig geannuleerd. Alleen in het geval van technische storingen zullen leveranciers toegang krijgen. Bij de ingang wordt informatie opgehangen om te allen tijde eerst telefonisch contact op te nemen met hun betreffende Wilco contactpersoon voordat de leverancier toegang krijgt tot Wilco.

Afstand houden
Personeel dat wel aanwezig is wordt verzocht om voldoende afstand te houden (minimaal 1,5 meter) en fysiek contact te vermijden. Dit geldt ook voor pauzes. Ook wordt verzocht het lopen door het bedrijf zoveel mogelijk te minimaliseren.

Met bovenstaande maatregelen willen we daar waar mogelijk zoveel mogelijk de diverse afdelingen en medewerkers van elkaar isoleren. Wij hopen hiermee de gezondheid en veiligheid van een ieder te kunnen waarborgen. Deze situatie blijkt aan wijzigingen onderhevig. We volgen regelmatig de nieuwe ontwikkelingen en volgen de adviezen van het RIVM op de voet. We zullen onze richtlijnen zo nodig bijwerken.

Met vriendelijke groet,

Directie Wilco.