BIOBASED FOLIEVERPAKKING IN ALLE VESTIGINGEN VAN WILCO

Wilco, Bariet Ten Brink en Wilco Zutphen wensen verder invulling te geven aan ons duurzame beleid. Wij zijn een CO2 neutraal bedrijf en willen daarnaast ook meer aandacht geven aan het verder reduceren van de uitstoot. Dit doen wij door alle uit aardolie gemaakte (seal)folie te vervangen voor recyclebare Biobased (seal)folie. Bij de productie van biobased folie is de CO2 emissie tussen 30% en 70% minder dan bij de uit aardolie geproduceerde folies.

Voor het verpakken van boeken, pallets en tijdschriften gebruiken onze drukkerijen vele kilo’s folie. Voorheen kwam hier alleen de uit aardolie geproduceerde traditionele PE plastic folie voor in aanmerking in verband met een goede verwerkbaarheid, toepasbaarheid en prijsstelling. Tegenwoordig is hier ook een alternatief voor mogelijk in de vorm van Biobased folie.

Deze Biobased folies worden steeds meer ingezet. Voorheen was de folie slecht verwerkbaar en brak snel los. Tegenwoordig is de toepasbaarheid in zowel de productie als bij mailings sterk verbeterd. Jaarlijks produceren wij meer dan 10 miljoen poststukken welke wij verpakken in folie met daarop het adres geprint. Door het gebruik van Biobased folie kunnen wij, als bedrijf, uiting geven aan het zo milieuvriendelijk mogelijk opereren.

Biobased folie is gemaakt van hernieuwbare grondstoffen en dus niet van aardolie. Dit is een essentieel verschil met de traditionele plastic PE folies. Het materiaal is volledig recyclebaar waarbij afval als grondstof wordt ingezet. Bepaalde soorten zijn zelfs volledig biologisch afbreekbaar.

De folie welke wij inzetten binnen ons bedrijf is geproduceerd uit hernieuwbare grondstof waarmee wij afgestapt zijn van de traditionele PE folies welke uit aardolie zijn geproduceerd. Een belangrijke reden om niet nu al te kiezen voor volledig composteerbare folie is dat wij in de praktijk ervaren hebben dat de productie stagneert en het materiaal snel “losknapt” bij het verzendproces waardoor de inhoud soms kwijt raakt. Daarnaast is gebleken dat bijvoorbeeld maisfolie weliswaar een groen imago heeft en afbreekbaar is maar de afvalverwerkende industrie heeft samen met de overheid in een convenant vastgesteld dat deze folie niet goed composteerbaar is en vele malen duurder is in het hele proces.

Wij kiezen er derhalve bewust voor om alle uit aardolie gemaakte (seal)folie te vervangen voor recyclebare Biobased (seal)folie welke volledig recyclebaar is binnen het reguliere inzamelsysteem.