BESLUIT 3E KWARTAAL VAN 2018 EEN HEFFING (DE AFVALBEHEERSBIJDRAGE) AAN DE EERSTE ONTVANGERS VAN PAPIER EN KARTON

Drukkerij Wilco B.V. staat bij de Stichting Papier Recycling Nederland (PRN) geregistreerd als producent of importeur (eerste ontvanger) van niet-verpakkingen van papier en karton.

In dat kader informeren wij u dat door het Algemeen Bestuur van de Stichting Verwijderingsfonds (SVF) is besloten om over het 3e kwartaal van 2018 een heffing (de afvalbeheersbijdrage) aan de eerste ontvangers van papier en karton, niet zijnde verpakkingen op te leggen. De afvalbeheersbijdrage is vastgesteld op EUR 3,50 per ton (exclusief btw) en dient ter dekking van de systeemkosten van PRN en SVF voor de periode tot begin 2020. Vanaf heden zal dit dan ook weer tijdelijk op de factuur komen te staan.

Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met de helpdesk van Papier Recycling Nederland. Zij zijn bereikbaar via het e-mailadres helpdesk@prn.nl of telefonisch op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur op telefoonnummer: 020 654 09 89.